Over de dienst

Arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen

Het arbeidsrecht en de geldende regels die betrekking hebben op de arbeidsrelaties tussen werkgever en werknemer zijn van fundamenteel belang vanaf de aanwerving, de ontwikkeling en tot de beëindiging ervan.

Het arbeidsrecht en de geldende regels die betrekking hebben op de arbeidsrelaties tussen werkgever en werknemer zijn van fundamenteel belang vanaf de aanwerving, de ontwikkeling en tot de beëindiging ervan.

Het is essentieel dat bedrijven de regularisatie van hun arbeidsverplichtingen in een vroeg stadium aanpassen en opleggen en dat werknemers hun rechten begrijpen, zodat de contractuele relaties van bedrijven met hun werknemers, leveranciers en klanten kunnen plaatsvinden zonder onvoorziene gebeurtenissen of onnodige moeilijkheden. .

  • Conflictbeheersing;
  • Contractadvies;
  • Nalevingsaudit;
  • Aannemen en ontslaan;

Maar er is meer

Andere activiteitengebieden

Burgerlijk recht en medisch recht

Ons ervaren team biedt oplossingen op maat.

Familie- en minderjarigenrecht

Oplossingen die prioriteit geven aan het welzijn van de betrokken gezinnen.

Belastingrecht en fiscale geschillen

Wij bieden deskundige hulp bij fiscale uitdagingen.