Over de dienst

Burgerlijk recht en medisch recht

Het burgerlijk recht is de regelgevende pijler van ons dagelijks leven, die persoonlijke, familiale en contractuele relaties regelt.

Het burgerlijk recht is de regelgevende pijler van ons dagelijks leven, die persoonlijke, familiale en contractuele relaties regelt. Het omvat onder meer het afsluiten, uitvoeren en beëindigen van diverse dagelijkse contracten, aan- en verkoop, verhuur, bouw.

Het regelt ook de contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid in het algemeen en de medische aansprakelijkheid in het bijzonder, de incasso van schulden of de naleving van verplichtingen die voortvloeien uit contracten (executiebevelen).

  • Efficiënte geschillenbeslechting;
  • Diep begrip van de zaak;
  • Regelmatige en transparante communicatie;
  • Beheer van geïnformeerde toestemming;

Mas há mais

Andere activiteitengebieden

Arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen

Wij garanderen bescherming en effectieve oplossingen.

Familie- en minderjarigenrecht

Oplossingen die prioriteit geven aan het welzijn van de betrokken families.

Belastingrecht en fiscale geschillen

Wij bieden deskundige hulp bij fiscale uitdagingen.